Go to Top

La Música. Johannes Brahms. Lullaby.

 
Johannes Brahms va néixer a Hamburg el 7 de maig de 1833.

És considerat el més clàssic dels compositors romàntics. Admirador de Mozart, Haydn i Beethoven, va buscar la màxima perfecció en la composició de les seves obres.

Les seves composicions van ser molt admirades pel públic, sent considerat en vida un dels grans compositors del moment.

Va morir a Viena el 3 d’abril de 1897 als seixanta-quatre anys.

 

Johannes Brahms

 

La trista història de la Nina Tecleta pretén impactar-nos i fer-nos plorar.

Busca conscienciar-nos que la principal perjudicada per les guerres és la població civil, sempre entre dos focs com a víctima innocent de les conteses.

Diàriament ens arriben notícies sobre conflictes llunyans, amb fotografies de nens afectats per la guerra. Després de tant temps escoltant les mateixes desventures, ja no ens impressionen. Les guerres es converteixen en mers continguts televisius. La violència es banalitza, i molts jocs informàtics per nens i joves consisteixen a guanyar punts matant el màxim nombre de persones possible.

En escoltar la narració, comprendrem que la Nina Tecleta era un nadó de carn i os i sentirem una pena infinita per la seva desventura.

L’Anita, la nostra narradora, ens demanarà que escoltem una cançó de bressol, una meravellosa peça musical composta per Brahms. Serà una emotiva forma perquè tots ens sentim implicats en la lluita per la protecció de la infància.